НОВО!    

Строителство и ремонти - правила и процедури

наръчник, издание на СЕК - 2016 година

СЕМИНАРИ

Строителни сметки, цени и оценки - 1-во и 2-ро ниво - 27-28 септември 2016

Инвеститорски контрол и надзор на строежи и ремонти - 06 октомври 2016

Абонирайте се!