ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Строителни сметки, цени и оценки 
юни 2018

Инвеститорски контрол и надзор на строежи и ремонти 
юли 2018