АКТУАЛНО!    В ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г. е публикувана нова

Наредба № РД-02-20-03 от 21 декември 2015 г.

за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкуствата

Строителни сметки, цени и оценки - 1-во и 2-ро ниво - 16-17 февруари 2016

Инвеститорски контрол и надзор на строежи и ремонти - 24 февруари 2016