ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Строителни сметки, цени и оценки 
30-31 май 2017

Инвеститорски контрол и надзор на строежи и ремонти 
16 май 2017