ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Строителни сметки, цени и оценки 
26-27 април 2017

Инвеститорски контрол и надзор на строежи и ремонти 
28 март 2017