Протоколи, образци, технически таблици, указания.

Примерни договори за строителство, проектиране и надзор на CD

Примерни договори за строителство, проектиране и надзор на CD

42.00 лв.

Дискът "Примерни договори за строителство, проектиране и надзор" съдържа текстовете на примерните договори от книгата "Договарянето - хитрини и капани", а именно:Договорно споразумение за възлагане на строителство С-11-СЕКОбщи договорни условия за възлагане на строителство С-12-СЕКСпециални условия ...

Строителен наръчник в таблици на CD

Строителен наръчник в таблици на CD

24.00 лв.

Необходимото, полезно и актуално помагало за ежедневната дейност на инженери, архитекти, техници и икономисти, които се занимават със строителни проблеми.Пълното издание "Строителен наръчник в таблици" в PDF формат....

Актове, протоколи и образци по Наредба №3 на CD

Актове, протоколи и образци по Наредба №3 на CD

15.00 лв.

Актовете, протоколите и образците в диска са съобразени с последните изменения на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 11. 12. 2012 г. Файловете са в PDF и RTF, за по-удобно ползване.Включен е и образец на технически паспорт....

 Примерни планове за безопасност и здраве + CD

Примерни планове за безопасност и здраве + CD

15.00 лв.

Изключително полезно памагало за всички, които изготвят планове за безопасност и здраве.Комплектът включва книга + CD със следното съдържание:Основни положения за съставяне на План за безопасност и здравеОбщи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процесНормативна уредба, която трябва да из...

Примерни длъжностни характеристики + CD

Примерни длъжностни характеристики + CD

9.60 лв.

Книгата е в комплект със CD, съдържащи примерни длъжностни характеристики за строителство, контрол и надзор."Работодателят е длъжен да изготви длъжностна характеристика, екземпляр от която да връчи на работника или на служителя при сключване на трудовия договор." - чл. 127, т. 4 от Кодекса на трудаН...