Полезни книги

Строителните сметки

Строителните сметки

28.20 лв.

В книгата СТРОИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ ще намерите съвети и тълкуване по отношение определянето на количества и стойности, прогнози и действителности, документиране и плащане на предвидени и непредвидени видове работи. Тук са обобщени и практиките за договаряне на взаимоотношенията по сметки и цени.СЪДЪРЖАНИ...

Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

28.20 лв.

НОВО!!!В книгата "Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване" екипът на Стройексперт СЕК систематизира актуалните практики по подготовката, ръководството и контрола на средни и малки строителни обекти с различно предназначение.Обобщени са действащите практики, съобразно...

Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

28.20 лв.

Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК от 2016 година - "Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник". Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.Съдържание:1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ СТРОЕЖ/РЕМОНТ2 ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРЕН (ПАРЦЕЛ) НА БЪДЕЩИЯ СТРОЕЖ3 УЧАСТНИЦИТЕ В СТРО...

Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации

Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации

28.20 лв.

В книгата "Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации" са изложени подробно общите правила за съставяне на анализни единични цени за строителните и монтажните работи и конкретни методики за ценообразуване по групи работи.Към всяка методика са приложени специф...

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

28.20 лв.

Ново, преработено и актуализирано издание - 2016 година!Книгата "Инвеститорски контрол на строежи и ремонти" е предназначена за:Инвеститори, които имат необходимост някой да изпълни многобройните подробности около обособяването на строителното начинание;Възложители, които нямат възможност лично да к...

Разходни норми - комплект

Разходни норми - комплект

72.00 лв.

Разходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. Съобразени са с изискванията за съответните квалификационни степени по отделнит...

Строителен наръчник в таблици

Строителен наръчник в таблици

18.00 лв.

"Строителен наръчник в таблици" е предвиден като инженерен помощник за всички, които се занимават със строителни дейности или обслужват, или контролират строителните дейности.Наръчникът се различава значително от издаваните в България строителни наръчници с много неща, заимствани от европейската пра...

Кофражи и скелета

Кофражи и скелета

16.80 лв.

След 1989 г. се забелязват следните тенденции в строителството:поради икономическото състояние на страната и липса на сериозни инвестиции - връщане към монолитно строителство, изпълнявано с най-примитивни кофражи (предимно дървени сглобяемо-разглобяеми);силно ограничаване на сглобяемите сгради;чувст...

 Примерни планове за безопасност и здраве + CD

Примерни планове за безопасност и здраве + CD

15.00 лв.

Изключително полезно памагало за всички, които изготвят планове за безопасност и здраве.Комплектът включва книга + CD със следното съдържание:Основни положения за съставяне на План за безопасност и здравеОбщи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процесНормативна уредба, която трябва да из...

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

35.00 лв.

В настоящата книга са разгледани съвременните технологии, съоръжения и технологично оборудване, както и съответните оразмерителни процедури и параметри, прилагани в световната практика при проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.Всички представени методики за техн...

Примерни длъжностни характеристики + CD

Примерни длъжностни характеристики + CD

9.60 лв.

Книгата е в комплект със CD, съдържащи примерни длъжностни характеристики за строителство, контрол и надзор."Работодателят е длъжен да изготви длъжностна характеристика, екземпляр от която да връчи на работника или на служителя при сключване на трудовия договор." - чл. 127, т. 4 от Кодекса на трудаН...

Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

15.00 лв.

НОВО ИЗДАНИЕ 2017!СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ - разходни разчети и добри практикиВзаимоотношенията между участниците в строителната дейност и особено при ремонтите, не се определят по съставени от някого задължителни норми. Предлаганите в тази книга съвети и разчети за подготовка и остойностяване на ремонтни...

Строителни ремонти - нормативи, материали и технологии

Строителни ремонти - нормативи, материали и технологии

24.00 лв.

Строителни ремонти - нормативи, материали и технологии ще помогне на:ИНВЕСТИТОРИТЕ да направят предварителните сметки и да контролират дали се върши това, за което плащат;ПРОЕКТАНТИТЕ да дават по-конкретни указания и предписания;СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ да отличават и избират истинските материали и правил...

Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове

Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове

36.00 лв.

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите - устройствените схеми, устройствените и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцен...

Съвременните български дървени сглобяеми сгради

Съвременните български дървени сглобяеми сгради

36.00 лв.

Второ преработено и допълнено издание 2016!Първата и най-важна цел на настоящата книга е да запознае читателя със съвременните начини, методи и технологии при производство и монтажа на дървените сглобями сгради в България. Богатият снимков материал на реализирани вече обекти в страната и чужбин...