Полезни книги

Разходни норми - комплект

Разходни норми - комплект

72.00 лв.

Разходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. Съобразени са с изискванията за съответните квалификационни степени по отделнит...

Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

28.20 лв.

НОВО!!!В книгата "Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване" екипът на Стройексперт СЕК систематизира актуалните практики по подготовката, ръководството и контрола на средни и малки строителни обекти с различно предназначение.Обобщени са действащите практики, съобразно...

Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

28.20 лв.

Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК от 2016 година - "Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник". Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.Съдържание:1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ СТРОЕЖ/РЕМОНТ2 ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРЕН (ПАРЦЕЛ) НА БЪДЕЩИЯ СТРОЕЖ3 УЧАСТНИЦИТЕ В СТРО...

Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации

Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации

28.20 лв.

В книгата "Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации" са изложени подробно общите правила за съставяне на анализни единични цени за строителните и монтажните работи и конкретни методики за ценообразуване по групи работи.Към всяка методика са приложени специф...

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

28.20 лв.

Ново, преработено и актуализирано издание - 2016 година!Книгата "Инвеститорски контрол на строежи и ремонти" е предназначена за:Инвеститори, които имат необходимост някой да изпълни многобройните подробности около обособяването на строителното начинание;Възложители, които нямат възможност лично да к...

Строителни сметки и цени

Строителни сметки и цени

28.20 лв.

Предстои актуализирано издание през м. февруари 2018 г....

Строителен надзор

Строителен надзор

15.00 лв.

Книгата "Строителен надзор" е полезен наръчник не само за "надзорниците", но и за "надзорваните" технически ръководители и други специалисти, занимаващи се пряко със строителни дейности.Експертите по строителен надзор знаят какви са отговорностите, които поемат с подписването или с неподписването на...

Техническият ръководител

Техническият ръководител

28.20 лв.

Книгата "Техническият ръководител", издадена през 2009 година, може да се определи като ръководство - наръчник.  Пълната и систематизирана информация е особено полезна за всеки начинаещ технически ръководител. Същевременно книгата съдържа всичко, което трябва да знае и да върши всеки технически...

Строителен наръчник в таблици

Строителен наръчник в таблици

18.00 лв.

"Строителен наръчник в таблици" е предвиден като инженерен помощник за всички, които се занимават със строителни дейности или обслужват, или контролират строителните дейности.Наръчникът се различава значително от издаваните в България строителни наръчници с много неща, заимствани от европейската пра...

Кофражи и скелета

Кофражи и скелета

16.80 лв.

След 1989 г. се забелязват следните тенденции в строителството:поради икономическото състояние на страната и липса на сериозни инвестиции - връщане към монолитно строителство, изпълнявано с най-примитивни кофражи (предимно дървени сглобяемо-разглобяеми);силно ограничаване на сглобяемите сгради;чувст...

Счетоводство на строителното предприятие

Счетоводство на строителното предприятие

10.00 лв.

Книгата "Счетоводство на строителното предприятие", издадена през 2008 г., разглежда организацията и реализацията на счетоводната дейност в едно строително предприятие.Страници: 396Формат: 16,5 х 23,5 смКорица: мека***СъдържаниеПърва глава - Организация на счетоводството в строителното предприя...

 Примерни планове за безопасност и здраве + CD

Примерни планове за безопасност и здраве + CD

15.00 лв.

Изключително полезно памагало за всички, които изготвят планове за безопасност и здраве.Комплектът включва книга + CD със следното съдържание:Основни положения за съставяне на План за безопасност и здравеОбщи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процесНормативна уредба, която трябва да из...

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

35.00 лв.

В настоящата книга са разгледани съвременните технологии, съоръжения и технологично оборудване, както и съответните оразмерителни процедури и параметри, прилагани в световната практика при проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.Всички представени методики за техн...

Примерни длъжностни характеристики + CD

Примерни длъжностни характеристики + CD

9.60 лв.

Книгата е в комплект със CD, съдържащи примерни длъжностни характеристики за строителство, контрол и надзор."Работодателят е длъжен да изготви длъжностна характеристика, екземпляр от която да връчи на работника или на служителя при сключване на трудовия договор." - чл. 127, т. 4 от Кодекса на трудаН...

Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

15.00 лв.

НОВО ИЗДАНИЕ 2017!СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ - разходни разчети и добри практикиВзаимоотношенията между участниците в строителната дейност и особено при ремонтите, не се определят по съставени от някого задължителни норми. Предлаганите в тази книга съвети и разчети за подготовка и остойностяване на ремонтни...