Разходни норми за СМР

Разходни норми, технологични указания и правила за измерване и приемане на видове СМР

Разходни норми - комплект

Разходни норми - комплект

72.00 лв.

Разходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. Съобразени са с изискванията за съответните квалификационни степени по отделнит...

Земни работи в строителството

Земни работи в строителството

6.00 лв.

Сборникът "Земни работи в строителството", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 01.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно а...

Строителни кофражи. Строителни армировки

Строителни кофражи. Строителни армировки

6.00 лв.

Сборникът "Строителни кофражи. Строителни армировки", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни разчетиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 02.ххх; 03.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната ка...

Бетонни и стоманобетонни работи в строителството

Бетонни и стоманобетонни работи в строителството

6.00 лв.

Сборникът "Бетонни и стоманобетонни работи в строителството", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни разчетиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 04.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната ка...

Зидарски работи в строителството

Зидарски работи в строителството

6.00 лв.

Сборникът "Зидарски работи в строителството", актуализиран през 2012 г., съдържа:Разходни норми за зидарии, вкл. газобетонТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 05.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строит...

Електрически инсталации в сгради

Електрически инсталации в сгради

6.00 лв.

Сборникът "Електрически инсталации в сгради", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни норми (разчети)Нормативи за контрол и приеманеШифър по СЕК 34.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните...

Тръбопроводи и отопление

Тръбопроводи и отопление

6.00 лв.

Сборникът "Тръбопроводи и отопление", актуализиран през 2016 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаШифър по СЕК 18.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите т...

Сградни водопроводни и канализационни инсталации

Сградни водопроводни и канализационни инсталации

6.00 лв.

Сборникът "Сградни водопроводни и канализационни инсталации", актуализиран през 2012 г., съдържа:Разходни разчетиТехнологични правилаПравила за изпълнение и приеманеШифър по СЕК 22.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната кал...

Външни водопроводи и канализации

Външни водопроводи и канализации

6.00 лв.

Сборникът "Външни водопроводи и канализации", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни разчетиТехнологични правилаПравила за изпълнение и приеманеШифър по СЕК 23.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобраз...

Довършителни работи в строителството - първа част

Довършителни работи в строителството - първа част

6.00 лв.

Сборникът "Довършителни работи в строителството - първа част", актуализиран през 2015 г., съдържа разходни разчети и нормативи за измерване и приемане за:СЕК 06 Покривни работиСЕК 07 Тенекеджийски работиСЕК 08 Дърводелски работиСЕК 09 ОблицовкиСЕК 10 Мазачески работиСЕК 20 Сухо строителствоРазходнит...

Довършителни работи в строителството - втора част

Довършителни работи в строителството - втора част

6.00 лв.

Сборникът "Довършителни работи в строителството - втора част", актуализиран през 2017 г., съдържа разходни разчети, технологични правила и нормативи за измерване и приемане за:СЕК 11 НастилкиСЕК 12 Стъкларски работиСЕК 13 Бояджийски работиСЕК 15 Хидроизолационни работиСЕК 16 Топлоизолационни работиС...

Стоманени конструкции

Стоманени конструкции

6.00 лв.

Сборникът "Стоманени конструкции", актуализиран през 2016 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 14.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалнит...

Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване

Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване

6.00 лв.

Сборникът "Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване", актуализиран през 2011 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 26.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калку...

Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения

Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения

6.00 лв.

Сборникът "Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни разчетиМероприятия по безопасностШифър по СЕК 49.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалнит...

Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

15.00 лв.

НОВО ИЗДАНИЕ 2017!СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ - разходни разчети и добри практикиВзаимоотношенията между участниците в строителната дейност и особено при ремонтите, не се определят по съставени от някого задължителни норми. Предлаганите в тази книга съвети и разчети за подготовка и остойностяване на ремонтни...