Разходни норми за СМР

Разходни норми, технологични указания и правила за измерване и приемане на видове СМР

Земни работи в строителството

Земни работи в строителството

6.00 лв.

Сборникът "Земни работи в строителството", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 01.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно а...

Разходни норми - комплект

Разходни норми - комплект

72.00 лв.

Разходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. Съобразени са с изискванията за съответните квалификационни степени по отделнит...

Строителни кофражи. Строителни армировки

Строителни кофражи. Строителни армировки

6.00 лв.

Сборникът "Строителни кофражи. Строителни армировки", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни разчетиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 02.ххх; 03.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната ка...

Бетонни и стоманобетонни работи в строителството

Бетонни и стоманобетонни работи в строителството

6.00 лв.

Сборникът "Бетонни и стоманобетонни работи в строителството", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни разчетиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 04.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната ка...

Зидарски работи в строителството

Зидарски работи в строителството

6.00 лв.

Сборникът "Зидарски работи в строителството", актуализиран през 2012 г., съдържа:Разходни норми за зидарии, вкл. газобетонТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 05.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строит...

Електрически инсталации в сгради

Електрически инсталации в сгради

6.00 лв.

Сборникът "Електрически инсталации в сгради", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни норми (разчети)Нормативи за контрол и приеманеШифър по СЕК 34.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните...

Тръбопроводи и отопление

Тръбопроводи и отопление

6.00 лв.

Сборникът "Тръбопроводи и отопление", актуализиран през 2016 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаШифър по СЕК 18.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите т...

Сградни водопроводни и канализационни инсталации

Сградни водопроводни и канализационни инсталации

6.00 лв.

Сборникът "Сградни водопроводни и канализационни инсталации", актуализиран през 2012 г., съдържа:Разходни разчетиТехнологични правилаПравила за изпълнение и приеманеШифър по СЕК 22.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната кал...

Външни водопроводи и канализации

Външни водопроводи и канализации

6.00 лв.

Сборникът "Външни водопроводи и канализации", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни разчетиТехнологични правилаПравила за изпълнение и приеманеШифър по СЕК 23.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобраз...

Довършителни работи в строителството - първа част

Довършителни работи в строителството - първа част

6.00 лв.

Сборникът "Довършителни работи в строителството - първа част", актуализиран през 2015 г., съдържа разходни разчети и нормативи за измерване и приемане за:СЕК 06 Покривни работиСЕК 07 Тенекеджийски работиСЕК 08 Дърводелски работиСЕК 09 ОблицовкиСЕК 10 Мазачески работиСЕК 20 Сухо строителствоРазходнит...

Довършителни работи в строителството - втора част

Довършителни работи в строителството - втора част

6.00 лв.

Сборникът "Довършителни работи в строителството - втора част", актуализиран през 2017 г., съдържа разходни разчети, технологични правила и нормативи за измерване и приемане за:СЕК 11 НастилкиСЕК 12 Стъкларски работиСЕК 13 Бояджийски работиСЕК 15 Хидроизолационни работиСЕК 16 Топлоизолационни работиС...

Стоманени конструкции

Стоманени конструкции

6.00 лв.

Сборникът "Стоманени конструкции", актуализиран през 2016 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 14.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалнит...

Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване

Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване

6.00 лв.

Сборникът "Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване", актуализиран през 2011 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 26.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калку...

Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения

Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения

6.00 лв.

Сборникът "Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни разчетиМероприятия по безопасностШифър по СЕК 49.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалнит...

Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

15.00 лв.

НОВО ИЗДАНИЕ 2017!СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ - разходни разчети и добри практикиВзаимоотношенията между участниците в строителната дейност и особено при ремонтите, не се определят по съставени от някого задължителни норми. Предлаганите в тази книга съвети и разчети за подготовка и остойностяване на ремонтни...