Строителен обзор - брой 1/2017 г.

8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 1/2017 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Строителството в числа и графики

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2015 и 2016 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2015 и 2016 г.
Средна месечна работна заплата

Цени и ценообразуване
Строителни цени средни за м2 бруто площ за различни видове сгради по еталони на СЕК

Анализи
Структура на комплексните еталонни цени по елементите на строителната калкулация

Нормативна уредба
Новите промени в ЗУТ

Кратки вести

Нови книги на Издателство СЕК
Ценообразуване за строителство и ремонти
Строителният обект

Счетоводна консултация
Ползване на активи и персонал на предприятието за лични нужди

Реалности и мечти

Нормативна уредба
Нормативна уредба 2017 за строителство, проектиране и ремонти
Нови нормативни актове от 2016 г.
Изменения и допълнения на нормативни актове през 2016 г.

Абонамент 2017 - подробна информация

Сподели

Категории