Строителен обзор - брой 3/2017 г.

8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 3/2017 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Спадовете в строителната дейност
Кратки вести

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.

Цени и ценообразуване
Боядисване и бои
Сравнителни таблици и КСС на външен водопровод и канал

Актуална информация
Засилени проверки в строителството

Договаряне в строителството
Договорна документация - степенуване на договорните документи

Отговорите на СЕК
Пролетни и летни ремонти
Светли височини на помещенията

Нормативна уредба
Паркиране и гариране в урбанизираните територии

България в класациите

Строежите в културното развитие на света

Сподели

Категории