ТНС по заявка

0.00 лв.

Автор:
-
Наличност:
Да

Възможни опции

Описание

Посочените в таблицата по-горе ТНС са изготвяни преди повече от 20 години и Издателство СЕК разполага с единични бройки в архива си. По индивидуална заявка могат да бъдат подвързани със спирала ксерокопия до 24 часа (в работни дни) на посочените цени.

Трудовите норми за строителство (ТНС) определят необходимия разход на труда за изпълнение на отделните операции в различните видове строителни и монтажни работи. Пригодени са за остойностяване разхода на труда при изискванията за отделните квалификационни степени. Използват се както за определяне на заплатите на работниците, така и за съставяне на единични анализни цени.

Сподели

Категории