УСН по заявка

0.00 лв.

Автор:
-
Наличност:
Да

Възможни опции

Описание

Посочените в таблицата по-горе УСН са изготвяни преди повече от 30 години и Издателство СЕК разполага с единични бройки в архива си. По индивидуална заявка могат да бъдат подвързани със спирала ксерокопия до 24 часа (в работни дни) на посочените цени.

Уедрените сметни норми (УСН) съдържат примерния необходим разход в натурални измерители на съставките на строителната калкулация - труд, механизация, материали. Те са изработвани и утвърждавани съобразно технологиите и материалите, които са били налични в съответния период. Използват се и сега, със съответни корекции, за доказване размера на единичните цени за всички видове строителни и монтажни работи.

Сподели

Категории