Онлайн справочник за цените в строителството

ОНЛАЙН платформа на тримесечното издание "Справочник за цените в строителството".

Можете да изберете между две възможности:

версия ЦЕНИ - дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са идентични с актуализациите на печатното издание, като онлайн версията Ви дава информация за повече ресурси и видове СМР.

версия АНАЛИЗИ - разширена версия, която предлага и допълнителна възможност за преглед и печат на подробни анализни цени за всеки вид СМР.

Справочникът се разработва и издава в печатен вариант от 1991 г.

Внимание: В цената не са включени печалба, ДДС и други специфични разходи! Размерът на допълнителни разходи е различен за отделните актуализации.

Цените на СМР не задължават потребителите, а само ги информират.

Регистрирайте се в системата и вижте ДЕМО - https://smr.sek-bg.com/

Супер комбиниран абонамент АНАЛИЗИ 2019

Супер комбиниран абонамент АНАЛИЗИ 2019

288.00 лв.

Включва:- ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ; - сп. СТРОИТЕЛЕН ОБЗОР; - СПРАВОЧНИК ЗА ЦЕНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО - печатно издание. ОНЛАЙН платформата Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ - предлага се само с годишен абонамент, тук освен информация за сред...

Комбиниран абонамент АНАЛИЗИ + сп. Строителен обзор - 2019

Комбиниран абонамент АНАЛИЗИ + сп. Строителен обзор - 2019

216.00 лв.

Включва:- ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ; - сп. СТРОИТЕЛЕН ОБЗОР.ОНЛАЙН платформата Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ - предлага се само с годишен абонамент, тук освен информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие (отразени в четир...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ - годишен абонамент

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ - годишен абонамент

162.00 лв.

Онлайн платформата Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ е разширен вариант на Справочник за цените в строителството ЦЕНИ. Тук освен информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие (отразени в четири актуализации годишно), можете да разгледате и разпечат...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - годишен абонамент

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - годишен абонамент

96.00 лв.

Онлайн платформата Справочник за цените в строителството ЦЕНИ Ви дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са идентични с актуализациите на печатното издание, като онлайн версията Ви дава достъп до по-голям набор ресурси и...

Комбиниран абонамент АНАЛИЗИ + Справочник за цените в строителството (печатен) 2019

Комбиниран абонамент АНАЛИЗИ + Справочник за цените в строителството (печатен) 2019

216.00 лв.

Включва:- ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ- СПРАВОЧНИК ЗА ЦЕНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО - печатно изданиеОНЛАЙН платформата Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ - предлага се само с годишен абонамент, тук освен информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко т...

Комбиниран абонамент ЦЕНИ + Справочник за цените в строителството (печатен) 2019

Комбиниран абонамент ЦЕНИ + Справочник за цените в строителството (печатен) 2019

174.00 лв.

Включва:- ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ- СПРАВОЧНИК ЗА ЦЕНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО - печатно изданиеОНЛАЙН платформата Справочник за цените в строителството ЦЕНИ -   информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие (отразени в четири актуализации годиш...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до текуща актуализация

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до текуща актуализация

28.00 лв.

При заплащане на ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до текуща актуализация, Вие ще получите достъп до актуализацията, активна към момента на плащането. Ако желаете да ползвате актуализацията на две и повече работни места, моля изберете от менюто по-горе.За достъп до архивни (...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2018

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2018

28.00 лв.

За достъп до архивни (предишни) актуализации от 2018 г., моля изберете съответната опция от таблицата по-горе.Онлайн платформата Справочник за цените в строителството ЦЕНИ Ви дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са ид...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2017

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2017

28.00 лв.

За достъп до архивни (предишни) актуализации от 2017 г., моля изберете съответната опция от таблицата по-горе.Онлайн платформата Справочник за цените в строителството ЦЕНИ Ви дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са ид...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2016

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2016

28.00 лв.

За достъп до архивни (предишни) актуализации от 2016 г., моля изберете съответната опция от таблицата по-горе.Онлайн платформата Справочник за цените в строителството ЦЕНИ Ви дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са ид...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2015

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2015

28.00 лв.

За достъп до архивни (предишни) актуализации от 2015 г., моля изберете съответната опция от таблицата по-горе.Онлайн платформата Справочник за цените в строителството ЦЕНИ Ви дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са ид...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2014

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2014

28.00 лв.

За достъп до архивни (предишни) актуализации от 2014 г., моля изберете съответната опция от таблицата по-горе.Онлайн платформата Справочник за цените в строителството ЦЕНИ Ви дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са ид...

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2013

ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството ЦЕНИ - достъп до архивна актуализация 2013

28.00 лв.

За достъп до архивни (предишни) актуализации от 2013 г., моля изберете съответната опция от таблицата по-горе.Онлайн платформата Справочник за цените в строителството ЦЕНИ Ви дава информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко тримесечие, отразени в четири актуализации годишно. Те са ид...