Всички налични броеве от 2017 г. на сп. Строителен обзор - месечното списание за икономика, организация и технологии в строителството.

Строителен обзор - брой 7-8/2017 г.

Строителен обзор - брой 7-8/2017 г.

16.80 лв.

Актуална тема - Цените на сградното строителство се повишаватЦените на СМР за сгради - данни и изследвания на СЕК, юли 2017Сравнителна таблица за промяната на цените при изграждане на еталоните на СЕК, степен "стандарт"Сравнителна таблица за промяната на цените по видове работиСтатистически помощник...

Строителен обзор - брой 6/2017 г.

Строителен обзор - брой 6/2017 г.

8.90 лв.

Актуална темаЗаплати и цени в строителството (промени и тенденции)Статистически помощникИзменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.Средна месечна работна заплатаОще за ремонтите на сградиМеждинно плащане на СМРКонтролни тестове за по време на из...

Строителен обзор - брой 5/2017 г.

Строителен обзор - брой 5/2017 г.

8.90 лв.

Актуална темаХонорарите за проектиране се увеличиха, но ... с малкоТаблици за размера на хонорарите за проектиране, инвеститорски контрол и строителен надзор - общо, по специалности, сравнителни таблициСтатистически помощникИзменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.Общи индекси на потребителските ...

Строителен обзор - брой 4/2017 г.

Строителен обзор - брой 4/2017 г.

8.90 лв.

Актуална темаПодготовка и започване на строежите - прогнозни, договорни и оптимални сроковеСтатистически помощникИзменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.Средна месечна работна заплатаЦени и ценообразуванеOценка за строителната стойност на три...

Строителен обзор - брой 3/2017 г.

Строителен обзор - брой 3/2017 г.

8.90 лв.

В брой 3/2017 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:Актуална темаСпадовете в строителната дейностКратки вестиСтатистически помощникИзменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.Цени и ценообразуванеБоядисване и боиСравнителни таблици и КСС на външ...

Строителен обзор - брой 2/2017 г.

Строителен обзор - брой 2/2017 г.

8.90 лв.

В брой 2/2017 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:Актуална темаСтроителство на еднофамилна къща (съветник на инвеститора)Статистически помощникИзменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.Цени и ценообразуванеДвуетажна еднофамилна къща - пример...

Строителен обзор - брой 1/2017 г.

Строителен обзор - брой 1/2017 г.

8.90 лв.

В брой 1/2017 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:Актуална темаСтроителството в числа и графикиСтатистически помощникИзменение на цените на СМР за 2015 и 2016 г.Общи индекси на потребителските цени за 2015 и 2016 г.Средна месечна работна заплатаЦени и ценообразуванеСтроителни цени средни за м2 бр...