8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

Актуална тема
Хонорарите за проектиране се увеличиха, но ... с малко

Таблици за размера на хонорарите за проектиране, инвеститорски контрол и строителен надзор - общо, по специалности, сравнителни таблици

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.
Средна месечна работна заплата

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Сподели

Категории