8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

Актуална тема
Подготовка и започване на строежите - прогнозни, договорни и оптимални срокове

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.
Средна месечна работна заплата

Цени и ценообразуване
Oценка за строителната стойност на триетажна универсална производствена сграда
Помощна сметка към оценката

Добри практики в строителството
Контролни тестове (въпросници) за Инвеститорски контрол
Контролни тестове (въпросници) за ЗБУТ

Сподели

Категории