8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 10/2017 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Строителство през зимата

За инвеститорския контрол
Инвеститорският контрол, спецификациите и... корупцията


Договаряне в строителството
Договаряне на цената на строежа
Договаряне на начините на плащане на строителните поръчки

Актуално
Визия за София

Нормативна уредба
Проектните спецификации по ЗУТ и техническите спецификации по ЗОП
НАРЕДБА за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

Цени и ценообразуване
Прогнозна стойностна сметка за строеж Семеен хотел
Помощни стойностни сметки


Абонамент 2018 - подробна информация

Сподели

Категории