8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 9/2017 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Нови промени в Наредбата за въвеждане на строежите в експлоатация

Цени и ценообразуване
Изработване на прогнозни строителни стойности и актуализиране на стойностни сметки


Договаряне на строителството
Договаряне на цени и условия на плащане


Строителна документация
Нормативни основания и практики за използване на актове обр. 18, 19, 20 и 22

Безопасност на труда
Планът за безопасност и здраве и двойното му одобряване

Нормативна уредба
Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите

Абонамент 2018 - подробна информация

Сподели

Категории