8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 11/2017 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Минималната часова ставка в офертите - норма, капан или плашило?

Отговорите на СЕК
Оценка на жилищен имот - как се определят площи и стаи

Технически спецификации
Топлоизолации
Материали за зидарии

Безопасност на труда
Проверки по ЗБУТ

Строителна механизация
Цените на машиносмените

Цени и ценообразуване
Количествено-стойностна сметка на четириетажна жилищна сграда

Нормативна уредба
ПРАВИЛНИК за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя
НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали


Абонамент 2018 - подробна информация

Сподели

Категории