8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 11/2016 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Количествената сметка и отговорността за цената на строежа

Статистически помощник

Кратки вести

Отговорите на СЕК
Заменителни протоколи и контролни измервания

Цени и ценообразуване
Топлоизолациите - методика за ценообразуване 
Спецификации за материали, влагани в топлоизолациите
Примерни цени за СМР на четириетажна монолитна жилищна сграда с типова КСС и помощни сметки

Реалности и мечти

Строителна механизация
Цените на машиносмените

Нова книга на Издателство СЕК - Строителният обект

Нормативна уредба
Тарифа № 14 за таксите в системата на МРРБ

Актуални заглавия от Строителен обзор 2016

Абонамент 2017

Сподели

Категории