Съвременните български дървени сглобяеми сгради

36.00 лв.

Автор:
инж. Симеон Йорданов
Наличност:
Да

Описание

Второ преработено и допълнено издание 2016!

Първата и най-важна цел на настоящата книга е да запознае читателя със съвременните начини, методи и технологии при производство и монтажа на дървените сглобями сгради в България. Богатият снимков материал на реализирани вече обекти в страната и чужбина цели популяризирането и заемането на достойно и заслужено място на строителния пазар. 

Във второто преработено и допълнено издание са публикувани всички изменения в нормативната уредба при производството и строителството на дървени сглобяеми сгради в България за периода от издаването на първата книга досега. През същото време има значително развитие в технологично отношение на фирмите производители, излезли са на пазара нови материали, което е отразено в настоящото издание.

Множеството технически данни и характеристики описани в табличен, графичен и аналитичен вид имат за цел да убедят инвеститори, архитекти, инженери и строители в безспорните предимства на дървените монтажни сгради пред останалите познати начини за сградостроителство у нас. В книгата се обръща особено внимание на добрите им топлоизолационни показатели и спестяването на енергия за отоплението и климатизацията им. В нея се дават отговори на всички въпроси, които би задал човек за дървените сглобяеми сгради.

Същевременно книгата може да се ползва като учебно помагало от студентите в Лесотехнически университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия и от специализираните среднообразователни училища по дървообработване, вътрешна архитектура и мебелно производство. Многобройните снимки, скици и чертежи дават ясна представа на обучаващите се какви са конструкциите, технологиите и монтажът. 

Според сегашните европейски стандарти под наименованието „Сглобяема сграда” се разбира сграда построена върху готoв фундамент, конструирана от предварително изработени, високи колкото един етаж големи части панели и стени, обемни елементи, както и такива от предварително сглобени елементи на тавана и покрива, които се произвеждат в заводски халета, независимо от атмосферните условия и се транспортират до строителната площадка. 

Понятието „дървена сглобяема къща” се е наложило в България през втората половина на XX век. В него се включват не само къщите направени изцяло от дърво, но и тези в които преобладаващите материали са от дървесина или нейни производни. Промяната на заглавието на книгата в "Съвременните български дървени сглобяеми сгради" се наложи, тъй като фирмите вече произвеждат не само къщи, но и сгради, ползвани като хотели, ресторанти, стопански постройки и други.

Страници: 160

Формат: 21 х 29 см

Корица: твърда

Съдържание:

1. Увод

2. Кратка история на дървените сгради

3. Защо да изберем дървена сглобяема къща?

4. Използвани изделия и материали

5. Класификация на сградите

6. Проектиране и ценообразуване

7. Основи

8. Дървени сгради от монтажни панели

9. Дървени сгради от трупи и греди

10. Сгради от напречно слепен слоест дървен материал

11. Други видове сглобяеми сгради

12. Конструкции от дървесина и други материали

13. Документи и етапи на строителството

14. Финансово обезпечаване на строителството 

15. Позовавания

16. Европейски стандарти въведени като БДС

17. Използвана литература

18. Термини и съкращения

19. Фирмено представяне 

Сподели

Категории