8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 1/2018 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Строителството в числа и графики

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2016 и 2017 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2016 и 2017 г.
Средна месечна работна заплата
Една година разликите в цените - заплати и материали
Една година разликите в цените - машиносмени и видове СМР

Цени и ценообразуване
Строителни цени средни за м2 бруто площ за различни видове сгради по еталони на СЕК

Инвеститорски контрол
Грешките и провалите на инвеститорския контрол

Договаряне на строителството
Инвеститорските грешки при подготовка и откриване на строителната площадка

Нормативна уредба
Нормативна уредба 2018 за строителство, проектиране и ремонти
Нови нормативни актове от 2017 г.
Изменения и допълнения на нормативни актове през 2017 г.

Актуални заглавия от сп. Строителен обзор 2017 г.
Абонамент 2018 - подробна информация

Сподели

Категории