8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 3/2018 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Актуални проблеми при строителните ремонти

Отговорите на СЕК
В този брой на рубриката
Договаряне и плащане за утежнени условия
Строителните скелетa
Външни мазилки и фасадни топлоизолации

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2016 - 2018 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2016 - 2018 г.
Новопостроени (завършени) жилища 2016/2017 г.
Разрешен строеж на жилища 2016/2017 г.

Обществени поръчки
Минималната часова ставка в офертите – норма, капан или плашило?

Цени и ценообразуване
Водопровод и канализация в населени места

Саниране
Фугите при ремонт и саниране

Икономика
Tранспортни коридори на територията на България
и Западните Балкани

Абонамент 2018 - подробна информация

Сподели

Категории