Строителен обзор - брой 6/2017 г.

8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

Актуална тема
Заплати и цени в строителството (промени и тенденции)

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2015 - 2017 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2015 - 2017 г.
Средна месечна работна заплата

Още за ремонтите на сгради

Междинно плащане на СМР

Контролни тестове за по време на изпълнение на ново строителство и ремонти

Сподели

Категории