Строителен обзор - брой 7-8/2017 г.

16.80 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

Актуална тема - Цените на сградното строителство се повишават


Цените на СМР за сгради - данни и изследвания на СЕК, юли 2017

Сравнителна таблица за промяната на цените при изграждане на еталоните на СЕК, степен "стандарт"

Сравнителна таблица за промяната на цените по видове работи

Статистически помощник


Цени и ценообразуване

Обща характеристика на еталонните строежи за ценообразуване по СЕК, юли 2017

Строителни цени СРЕДНИ за м2 бруто площ за различни видове сгради по еталони на СЕК

Примерни цени за СМР и типови количествено-стойностни сметки на еталоните на СЕК


Полезна информация

Справочник за актуални заглавия, публикувани в сп. "Строителен обзор" 2007-2017 година


Абонамент 2018

Подробна информация

Сподели

Категории