Строителен обзор - брой 7-8/2018 г.

16.80 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 7-8/2018 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Промени на обемите и стойностите в сградното строителство
Сравнителна таблица - промяна на цените на еталоните на СЕК 2010 - 2018 г.
Сравнителна таблица за промяната на цените по видове работи 2010 - 2018 г.

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2016 - 2018 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2016 - 2018 г.

Обща характеристика на еталонните строежи за ценообразуване по СЕК, юли 2018
Строителни цени СРЕДНИ за m2 бруто площ за различни видове сгради по еталони на СЕК
Примерни цени за СМР и типови количествено-стойностни сметки на еталоните на СЕК

Полезна информация
Справочник за актуални заглавия от сп. „Строителен обзор”, 2008 - 2018 г.

Абонамент 2019 - подробна информация

Сподели

Категории