Строителен обзор - брой 2/2019 г.

8.90 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В брой 2/2019 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:

Актуална тема
Прогнози за жилищното строителство 2019 г.

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2017 и 2018 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2017 и 2018 г.
Средна месечна работна заплата

Съобщения на МРРБ и ДНСК

Цени и ценообразуване
Двуетажна еднофамилна къща - Количествено-стойностна сметка
В помощ на инвеститора - строителство на двуетажна еднофамилна къща, процентно разпределение на разходите

Списък за най-често използзваните стандарти в строителната практика

Абонамент 2019 - подробна информация

Сподели

Категории