Справочник за цените в строителството 2/2019

28.00 лв.

Автор:
Консорциум СЕК
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

Справочник за цените в строителството е тримесечното издание за цените на СМР и строителната отчетност.

Включва цени на труд, цени на материали, механизация, СМР, цени за ремонти и разходи за доставка.

Цените са за второто тримесечие на 2019 г.

Цените в този справочник са информативни и примерни.

Цените на СМР, в т.ч. за материали, труд и механизация се договарят свободно. Няма упълномощена държавна или обществена институция в България, която да определя цени или разходни норми за строителство.

В печатното издание не е обхваната цялата номенклатура от СМР и ресурси на СЕК. Не са включени видове СМР, които имат по-рядко приложение. Онлайн вариантът на Справочника (smr.sek-bg.com) дава достъп до пълната база с номенклатурата на СЕК, а от края на 2016 година има и допълнителна опция за преглед и печат на анализи.


Съдържание:

Цени на труда за различни специалности

Цени на материали

Цени на машиносмени

Цени на СМР:

Земни работи

Кофражни работи

Армировъчни работи

Бетонови работи

Зидарски работи

Покривни работи

Покривно водоотвеждане

Дърводелски работи

Облицовъчни работи

Мазачески работи

Настилки и замазки

Стъкларски работи

Бояджийски работи

Монтаж на метална дограма и стоманени конструкции

Хидроизолации

Топлоизолации

Столарски работи

Тръбопроводи, отопление и вентилация

Сухо строителство

Сградни ВиК инсталации

Външни ВиК

Пътища, улици, тротоари

Хидротехнически съоръжения

Електроинсталации в сгради

Разваляне и разрушаване на сгради


Сподели

Категории