Издателство СЕК

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкуствата

15.00 лв.

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. (ДВ, бр. 5/2016 г.) за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването, културата и изкустватаНаредбата заменя досега действащите:• Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни з...

Разходни норми - комплект

Разходни норми - комплект

72.00 лв.

Разходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. Съобразени са с изискванията за съответните квалификационни степени по отделнит...

Супер комбиниран абонамент АНАЛИЗИ 2018

Супер комбиниран абонамент АНАЛИЗИ 2018

258.00 лв.

Включва:- ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ- сп. СТРОИТЕЛЕН ОБЗОР- СПРАВОЧНИК ЗА ЦЕНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО - печатно изданиеОНЛАЙН платформата Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ - предлага се само с годишен абонамент, тук освен информация за средни цени на СМР, фикси...

Безопасност на труда в строителството

Безопасност на труда в строителството

9.00 лв.

Сборник с наредби за безопасност на труда в строителството, актуализиран през 2015 година. Включва:НАРЕДБА № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работиНАРЕДБА № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия...

Закон за устройство на територията 2017

Закон за устройство на територията 2017

7.20 лв.

НОВ! Издаден през март 2017 г., с последни изменения от ДВ бр. 13/2017 г. Законът за устройство на територията урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността з...

Заповедна книга

Заповедна книга

2.70 лв.

Заповедната книга е Образец 4 (Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 4 на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Заповедната книга се съставя, попълва се и прошнурована (предлаганата от нас е прошнурована) и с номерирани страници се заверява на първата и после...

Земни работи в строителството

Земни работи в строителството

6.00 лв.

Сборникът "Земни работи в строителството", актуализиран през 2013 г., съдържа:Разходни нормиТехнологични правилаНормативи за измерване и приеманеШифър по СЕК 01.хххРазходните строителни норми на СЕК (РСН - СЕК) съдържат примерния необходим разход на съставките на строителната калкулация, съобразно а...

Комбиниран абонамент АНАЛИЗИ 2018

Комбиниран абонамент АНАЛИЗИ 2018

192.00 лв.

Включва:- ОНЛАЙН Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ- СПРАВОЧНИК ЗА ЦЕНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО - печатно изданиеОНЛАЙН платформата Справочник за цените в строителството АНАЛИЗИ - предлага се само с годишен абонамент, тук освен информация за средни цени на СМР, фиксирани в края на всяко т...

Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

10.80 лв.

Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системиС тази наредба се определят техническите изисквания при проектиране, изграждане и експлоатация на нови, както и при реконструкции на съществуващи канализационни системи на урбанизирани територии над 200 ЕЖ (...

Примерни договори за строителство, проектиране и надзор на CD

Примерни договори за строителство, проектиране и надзор на CD

42.00 лв.

Дискът "Примерни договори за строителство, проектиране и надзор" съдържа текстовете на примерните договори от книгата "Договарянето - хитрини и капани", а именно:Договорно споразумение за възлагане на строителство С-11-СЕКОбщи договорни условия за възлагане на строителство С-12-СЕКСпециални условия ...

Справочник за цените в строителството 1/2018

Справочник за цените в строителството 1/2018

24.00 лв.

Справочник за цените в строителството е тримесечното издание за цените на СМР и строителната отчетност.Включва цени на труд, цени на материали, механизация, СМР, цени за ремонти и разходи за доставка.Цените са за първото тримесечие на 2018 г.Цените в този справочник са информативни и примерни.Цените...

Справочник за цените в строителството 4/2017

Справочник за цените в строителството 4/2017

24.00 лв.

Справочник за цените в строителството е тримесечното издание за цените на СМР и строителната отчетност.Включва цени на труд, цени на материали, механизация, СМР, цени за ремонти и разходи за доставка.Цените са за четвъртото тримесечие на 2017 г.Цените в този справочник са информативни.Цените на СМР,...

Строителен обзор - брой 12/2015 г.

Строителен обзор - брой 12/2015 г.

8.90 лв.

В брой 12/2015 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:Актуална темаНовите промени в Закона за устройство на териториятаСтатистически помощникМинималната часова ставка за 2016 годинаИзменение на цените на СМРНормативна уредба - актуално!Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на ...

Строителен обзор - брой 12/2016 г.

Строителен обзор - брой 12/2016 г.

8.90 лв.

В брой 12/2016 г. на сп. Строителен обзор ще откриете:Актуална темаПромени в договорите за строителствоСтатистически помощникАктуална информацияБедствено положение?Отговорите на СЕКПроблеми на договарянетоЦени и ценообразуванеВодопроводни и канализационни инсталации в сградиНова книга на Издателство...

Popular Brands