Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти

74.90 лв.

Автор:
проф. д-р инж. Божидар Божинов, дипл. инж. Симеон Попов
Наличност:
В наличност
Издателство:
Българска асоциация за геотехническо и тунелно строителство

Описание

Изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти

Сгради и съоръжения, фундирани на пилоти, противосвлачищни конструкции, подпорни стени, укрепяване на стените на дълбоки изкопи и др.

Теория и числени примери

Настоящата книга е посветена на изчисляване на пилоти, шлицови и шпунтови стени, натоварени с хоризонтални сили и огъващи моменти, използвани като постоянни и временни конструкции за фундиране и укрепване на големи изкопи при строителството на сгради, подземни и други съоръжения. В книгата са изложени намиращите практическо приложение съществуващи методи, в т.ч. нормативи за проектиране на пилоти при определяне на преместванията и усилията в тези конструкции с различни статически схеми на работа и в различни почвени условия.

По своето съдържание, обем и начин на представяне, настоящата книга има фундаментален характер. На разбираем език и систематизирано авторите са изложили значителен по обем изключително полезен материал с важно научно и практическо значение, поради разглеждане на богат набор от изчислителни методи и числени примери с изводи и препоръки за тяхното прилагане, и което е изключително полезно - относими към често срещани конкретни видове конструкции и статически схеми на пилотни укрепвания, шлицови и шпунтови стени. 

Книгата може да бъде използвана като ценно помагало от проектанти, научни работници и студенти с интереси в областта на фундирането, на подпорните конструкции на сгради, подземни съоръжения, изграждани по открит начин, и на противосвлачищни конструкции.

Корица: Твърда

Формат: 28х20 cm

Страници: 296

Сподели

Категории