Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

35.00 лв.

Автор:
Румен Арсов, Драган Драганов, колектив
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство Техника

Описание

В настоящата книга са разгледани съвременните технологии, съоръжения и технологично оборудване, както и съответните оразмерителни процедури и параметри, прилагани в световната практика при проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.

Всички представени методики за технологично оразмеряване са придружени с числени примери. Освен класическите технологични решения и параметри, в книгата са разгледани и редица нови методи за технологично оразмеряване, моделиране и управление на процесите и съоръженията в пречиствателните станции за отпадъчни води, основани на съвременните информационни технологии, които досега не са прилагани у нас.

Съдържанието на книгата е структурирано в единадесет основни глави, всяка от които включва редица специфични теми по съответното технологично направление. Отделни глави са посветени съответно на автоматизацията на процесите и съоръженията и на технико-икономическата оценка и сравнение на вариантни проектни решения на пречиствателни станции за отпадъчни води чрез прилагането на съвременната "динамична методика" за сравняване на инвестиционните и експлоатационните разходи.

Книгата "Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води" е предназначена главно за студентите от специалност "Водоснабдяване и канализация" при УАСГ, но в нея се съдържа техническа информация, която надхвърля значително тази, предвидена в съответната учебна програма. Поради това книгата може да бъде полезна и за специалистите, практикуващи в областта на технологичното проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.

Първо издание, 2017 г.

Страници: 840

Корица: твърда

Формат: 17,5 х 23,5 см

Сподели

Категории