Строителните сметки

28.20 лв.

Автор:
инж. Йордан Божков
Наличност:
Да
Издателство:
Издателство СЕК

Описание

В книгата СТРОИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ ще намерите съвети и тълкуване по отношение определянето на количества и стойности, прогнози и действителности, документиране и плащане на предвидени и непредвидени видове работи. Тук са обобщени и практиките за договаряне на взаимоотношенията по сметки и цени.


СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Нормативни актове, определения и взаимоотношения
 2. Наименования на видовете работи – номенклатури
 3. Единични и анализни цени
 4. Разходни норми и прилагането им в практиката
 5. Количествени, стойностни и генерални сметки
 6. Видове сметки и цени за смр
 7. Практики за използване на разходните норми
 8. Договаряне и коригиране на цените за смр
 9. Сметки и цени за работа при утежнени условия
 10. Печалбите на строителите
 11. Разходи за временно строителство
 12. Разходи за зимно строителство
 13. Цени и сметки за ремонтни видове работи
 14. Отчитане и плащане на извършени смр
 15. Проверки на ценообразуване, сметки и актове
 16. Вътрешнофирмени сметки и цени


Сподели

Категории