Наръчници, ръководства, помагала

Тук ще намерите различни наръчници, ръководства и помагала, които могат да бъдат полезни както в процеса на обучението Ви, така и в ежедневната Ви работа.

Проектиране и строителство на пътища

Проектиране и строителство на пътища

43.20 лв.

Проектиране и строителство на пътища, четвърто преработено и допълнено издание, 2012 г.Корица: мекаБрой страници: 592Формат: 23 х 17 см---Съдържание:РАЗДЕЛ ПЪРВИ: Проектиране на пътищаГлава 1. Общоевропейски транспортни коридори, преминаващи през територията на Република България.Глава 2. Класификац...

Строителните сметки

Строителните сметки

28.20 лв.

В книгата СТРОИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ ще намерите съвети и тълкуване по отношение определянето на количества и стойности, прогнози и действителности, документиране и плащане на предвидени и непредвидени видове работи. Тук са обобщени и практиките за договаряне на взаимоотношенията по сметки и цени.СЪДЪРЖАНИ...

Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

28.20 лв.

НОВО!!!В книгата "Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване" екипът на Стройексперт СЕК систематизира актуалните практики по подготовката, ръководството и контрола на средни и малки строителни обекти с различно предназначение.Обобщени са действащите практики, съобразно...

Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

28.20 лв.

Представяме Ви НОВОТО издание на СЕК от 2016 година - "Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник". Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.Съдържание:1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ СТРОЕЖ/РЕМОНТ2 ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРЕН (ПАРЦЕЛ) НА БЪДЕЩИЯ СТРОЕЖ3 УЧАСТНИЦИТЕ В СТРО...

Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации

Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации

28.20 лв.

В книгата "Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации" са изложени подробно общите правила за съставяне на анализни единични цени за строителните и монтажните работи и конкретни методики за ценообразуване по групи работи.Към всяка методика са приложени специф...

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти

28.20 лв.

Ново, преработено и актуализирано издание - 2016 година!Книгата "Инвеститорски контрол на строежи и ремонти" е предназначена за:Инвеститори, които имат необходимост някой да изпълни многобройните подробности около обособяването на строителното начинание;Възложители, които нямат възможност лично да к...

Строителен наръчник в таблици

Строителен наръчник в таблици

18.00 лв.

"Строителен наръчник в таблици" е предвиден като инженерен помощник за всички, които се занимават със строителни дейности или обслужват, или контролират строителните дейности.Наръчникът се различава значително от издаваните в България строителни наръчници с много неща, заимствани от европейската пра...

Кофражи и скелета

Кофражи и скелета

16.80 лв.

След 1989 г. се забелязват следните тенденции в строителството:поради икономическото състояние на страната и липса на сериозни инвестиции - връщане към монолитно строителство, изпълнявано с най-примитивни кофражи (предимно дървени сглобяемо-разглобяеми);силно ограничаване на сглобяемите сгради;чувст...

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

Проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води

35.00 лв.

В настоящата книга са разгледани съвременните технологии, съоръжения и технологично оборудване, както и съответните оразмерителни процедури и параметри, прилагани в световната практика при проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места.Всички представени методики за техн...

Строителни ремонти - нормативи, материали и технологии

Строителни ремонти - нормативи, материали и технологии

24.00 лв.

Строителни ремонти - нормативи, материали и технологии ще помогне на:ИНВЕСТИТОРИТЕ да направят предварителните сметки и да контролират дали се върши това, за което плащат;ПРОЕКТАНТИТЕ да дават по-конкретни указания и предписания;СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ да отличават и избират истинските материали и правил...

Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове

Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове

36.00 лв.

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите - устройствените схеми, устройствените и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцен...

Основи, системи и технологии в инженерната геодезия

Основи, системи и технологии в инженерната геодезия

44.40 лв.

Това е книга 1 от поредицата Инженерна геодезия - книга 1 „Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия“; книга 2 „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“, и книга 3. „Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Кни...

Ръководство за проектиране на пътища

Ръководство за проектиране на пътища

28.20 лв.

Настоящото Ръководство за проектиране на пътища е един опит, според възможностите на арторите, да се продължи добрата традиция на студентите и младите инженери да се предлага актуална и полезна информация в разглежданата област.Съдържанието на ръководството е съобразено с най-новата нормативна ...

Handbook for road design

Handbook for road design

57.60 лв.

Handbook for road design е първото у нас ръководство за проектиране на пътища на английски език.We sincerely hope that this handbook will be helpful for each student and civil engineer with interest in practical knowledge for road design. The first step to improve the road network in Bulgaria after ...

Инженерна екология

Инженерна екология

17.00 лв.

В учебника "Инженерна екология" са разгледани научно-приложните аспекти на системата "човек-общество-природа" в нейното интегрално единство. Екологията е анализирана като интегрална наука, като основните разработки обхващат приложните инженерни аспекти.Освен методологичните основи на инженерната еко...