Учебници за професионални гимназии

AutoCAD "трудното" начало

AutoCAD "трудното" начало

10.80 лв.

AutoCAD "трудното" начало е практическо ръководство за професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.Страници: 152Формат: 14,5 х 20,5 смКорица: мека...

Геодезия за професионалните гимназии - част 2

Геодезия за професионалните гимназии - част 2

15.00 лв.

Учебникът "Геодезия за професионалните гимназии - част 2" е написан в съответствие с тематичния план по геодезия, който е одобрен от МОН през 2000 г. В него са разгледани въпросите, свързани с опорните геодезически мрежи на страната. Застъпени са държавната нивелация, дадени са основни понятия за дъ...

Геодезия за професионалните гимназии - част 3

Геодезия за професионалните гимназии - част 3

13.00 лв.

Учебникът "Геодезия за професионалните гимназии - част 3" е написан в съответствие с тематичния план по геодезия, който е одобрен от МОН през 2000 г. В него са разгледани снимачните методи за изработване на геодезически планове и карти в едри мащаби. Застъпени са методите за определяне на площи. Раз...

Градоустройство и архитектурно проектиране - част I

Градоустройство и архитектурно проектиране - част I

15.00 лв.

Учебникът "Градоустройство и архитектурно проектиране - част I" е написан в съответствие с учебната програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия. За по-удобно ползване учебникът е разделен на две части.В първата част са разгледани ...

Градоустройство и архитектурно проектиране - част II

Градоустройство и архитектурно проектиране - част II

13.00 лв.

Учебникът "Градоустройство и архитектурно проектиране - част II" е написан в съответствие с учебната програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия. За по-удобно ползване учебникът е разделен на две части.В първата част са разгл...

Картография

Картография

9.00 лв.

В учебника "Картография" са изложени основните етапи при създаването на картите. Отразени са последните постижения на картографската наука и практика. Разгледани са основните насоки за автоматизиране на процесите за изработване на картите. Дадени са познания по картознание, проектиране, редактиране ...

Пътно строителство

Пътно строителство

14.00 лв.

"Пътно строителство" - учебник за професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия. Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на Министерството на образованието и науката и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия, с...

Стоманобетон - учебник за ПГ по строителство

Стоманобетон - учебник за ПГ по строителство

16.00 лв.

"Стоманобетон" - учебник за професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.Учебникът "Стоманобетон" е написан в съответствие с учебната програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство.В учебника са разгледани основните въпроси, отнасящи се ...

Строителни материали

Строителни материали

14.00 лв.

Учебникът "Строителни материали" е написан съгласно с учебната програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, специалности "Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Строителство и поддържане на пътищата и жп линиите".В учебника са разгледани осн...

Термодинамични и топлофизични ствойства на веществата - справочник

Термодинамични и топлофизични ствойства на веществата - справочник

15.00 лв.

Справочникът "Термодинамични и топлофизични ствойства на веществата" съдържа таблици и диаграми за термодинамичните свойства и топлофизичните характеристики на голям брой вещества, като вода (лед, течност и пара), хладилни агенти, неорганични и органични вещества, сух и влажен въздух, бинерни водни ...