Популярни Продукти

Добре дошли в Строителна книжарница

 

ИЗДАТЕЛСТВО СЕК заедно със СТРОИТЕЛНА КНИЖАРНИЦА СЕК вече 30 години са лидер в информационното обслужване на строителния бранш в България.

Повечето специализирани издания, предлагани от СТРОИТЕЛНА КНИЖАРНИЦА СЕК, нямат алтернатива в България и стойността им е призната в цялата страна.

Изданията обхващат многообразни теми от икономиката, организацията на строителния процес, представят различни строителни технологии и строителни материали.

Основна дейност е изследването и анализирането на цените на строителните материали, ценообразуване на строителни и монтажни дейности, изменението на часовата ставка в строителството.

Освен разнообразна специализирана литература, в СТРОИТЕЛНА КНИЖАРНИЦА СЕК можете да намерите и различни формуляри, обслужващи строителната дейност, както и помагала и учебници за професионални гимназии и ВУЗ, полезни речници, бизнес наръчници и др.

Контакти: тел. 0878 455 162 / 02 958 25 49; mail@sek-bg.com; order@sek-bg.com

Адрес: София 1680; ул. Искърски пролом № 8
работно време: 10,00 - 17,00 часа (понеделник - петък)