СМЕНЕН ДНЕВНИК

Сменен дневник за документиране на техническото състояние на повдигателно съоръжение

Формат А5, 100 стр.

Дневникът се води в съответствие с изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

"Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за следните повдигателни съоръжения:
1. товароподемни кранове;
2. товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
3. електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
5. товарозахващащи приспособления;
6. окачени кошове за повдигане на хора;
7. подвижни работни площадки;
8. строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
(2) Наредбата се прилага и за релсовите пътища към съоръженията по ал. 1, т. 1 - 3 и 7.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. повдигателни съоръжения, които представляват съоръжения и машини по чл. 2, ал. 2, т. 2 - 10 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините;
2. повдигателни съоръжения, използвани при производството на филми;
3. асансьори по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.), и при експлоатацията на които се прилага Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);
4. строителни и други подемници само за товари;
5. малки товарни асансьори;
6. подемници за хора или за хора и товари с максимална височина на повдигане до 3 m;
7. подемници за хора или за хора и товари, движещи се по траектория, близка до парапета на стълби, и предназначени за преодоляване на стълбите;
8. индустриални кари;
9. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.)
10. лебедки;
11. подемници, свързани с машини и предназначени изключително за достъп до работните места;
12. ескалатори.
........
 
Чл. 63. Лицата, които управляват повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7, са длъжни преди започване на работа да извършват оглед и функционални проверки на повдигателните съоръжения и ежедневно да записват резултатите от огледите и проверките в сменен дневник.
................"
4,80 лв.
Опции за покупка
Продуктът е успешно добавен в количката
Цена: 4,80 лв.
Моля, изберете:
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!