ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТИЩА

Автор: доц. д-р инж. Валентин Николов
Формат: 17,0 х 23,0 cm; 590 стр.; 2012 г.; меки корици

Книгата е предназначена както за студенти, изучаващи проектиране и строителство на пътища, така и за инженери от практиката

 

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Проектиране на пътища.

1. Общоевропейски транспортни коридори, преминаващи през територията на Република България.

2. Класификация и подразделяне на пътищата.

 • определение на понятието "път"
 • класификация на пътищата в Република България
 • подразделяне на пътища
 • класификация на републиканските пътища
 • връзка между класа на пътя, характера на терена и проектната скорост
 • собственост и управление на междуселищните пътища

3. Развитие на пътната мрежа в Република България.

 • пътища преди Освобождението
 • пътна мрежа след Освобождението
 • състояние на пътната мрежа според вида на пътната конструкция
 • състояние на пътната мрежа по носимоспособност
 • експлоатационно състояние на републиканската пътна мрежа
 • транспортно натоварване
 • средства от еврофондовете за пътната мрежа на страната

4. Основни проектни елементи на пътя.

 • трасе на пътя
 • напречни профили

5. Взаимодействие между автомобила и пътя.

 • подвижен състав по пътищата
 • сили, действащи на автомобила при движение
 • реакция на пътя при движение на колелата на автомобила
 • тягова сила и тягова характеристика
 • сила и коефициент на сцепление на колелата
 • сили на съпротивление
 • уравнение на движение на автомобила
 • динамични фактори
 • динамична характеристика на автомобила
 • уравнения и диаграми за транспортния поток
 • пропускателна способност на пътя
 • нива на обслужване
 • основни условия за свободно движение на ППС
 • пропускателна способност на автомагистрали и ниво на обслужване
 • основни характеристики на трафика

6. Проектиране на пътя в ситуация.

 • изходни данни
 • етапи на проектиране
 • проектиране ситуацията на пътя в среда на "PythagorasCAD+GISV 11.32"
 • профил на кривините

7. Проектиране на пътя в надлъжен профил.

 • основни характеристики
 • надлъжни наклони и основни изисквания към нивелетата на пътя
 • вертикални криви
 • проектиране на надлъжния профил в среда на "PythagorasCAD+GISV 11.32"

8. Проектиране на пътя в напречен профил.

 • пътно платно
 • типове напречни профили
 • пешеходни и велосипедни алеи
 • разширение у уширение на пътя
 • напречен наклон в хоризонтална кръгова крива

9. Видимост по пътищата.

 • видове разстояния за видимост
 • изчисляване на разстоянията за видимост
 • разстояния за видимост съгласно "A policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO, 2004
 • разстояния за видимост съгласно СНиП 2.05.02 - 85 (2005)
 • видимост в хоризонтална крива
 • видимост във вертикални криви при двулентови пътища
 • зрително възприемане

10. Пътни възли.

 • въведение
 • видове
 • пресичане на автомобилни пътища с железопътни линии

11. План на отводняването.

 • отвеждане на повърхностни води
 • отвеждане на почвените (подпочвените) води
 • използване на геотекстилни материали при отводняване на земното тяло
 • отводняване на разделителната ивица при автомагистрали и пътища клас I

12. Определяне на еквивалентното ниво на шум, излъчван от автомобилния транспортен поток.

 • метод за отчитане на шума
 • определяне на еквивалентното ниво на шум според FHWA

13. Преброяване на движението.

 • общи положения
 • подготовка
 • обхват на преброяването и програма за провеждането
 • обработка на информацията

14. Оценка на безопасността на движението при проектиране и реконструкция на пътища.

 • влияние на пътните условия
 • оценка на относителната опасност на пътни участъци и определяне на опасните места по метода "коефициент на относителна аварийност"
 • законова и нормативна база

15. Автомагистрали.

 • история
 • основни изисквания към геометричните елементи на магистралите

II. Строителство на пътища.

1. Земни работи в пътното строителство.

 • видове строителни почви, използвани в пътното строителство
 • основни физически свойства на строителните почви, коефициент на порите и обем на порите

2. Земно тяло на автомобилните пътища.

 • елементи
 • плътност на почвите
 • отводняване на земното тяло
 • изисквания към изпълнението на земните работи

3. Основи на пътните конструкции.

 • определение и предназначение
 • видове

4. Асфалтови пътни конструкции.

 • видове асфалтови смеси
 • материали за асфалтови смеси
 • производство на асфалтови смеси
 • изисквания към асфалтовите смеси
 • полагане
 • изисквания към материалите за асфалтови работи съгласно "Техническа спецификация 2009"
 • асфалтови смеси за основните пластове съгласно "Техническа спецификация 2009"
 • асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер) съгласно "Техническа спецификация 2009"
 • асфалтови смеси за износващи пластове
 • пътни покрития от лят асфалт, повърхностни обработки и слъри-сил

5. Оразмеряване на асфалтови пътни конструкции.

 • оразмеряване на пътната конструкция по метода на Британската пътно-изследователска лаборатория
 • оразмеряване на пътната конструкция, по метода базиран на еквивалентните модули
 • оразмеряване на пътната конструкция по метода базиран на еквивалентните модули, с използване на коефициент на сигурност
43,20 лв.
Опции за покупка
Продуктът е успешно добавен в количката
Цена: 43,20 лв.
Моля, изберете:
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!