Строителен обзор - бр. 3-4/2023 г. (Наредба № РД-02-20-1 за изпълнение на стом. конструкции)

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 октомври 2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции
Обн., ДВ, бр. 83 от 18.10.2022 г., в сила от 18.04.2023 г.

С тази наредба се определят техническите изисквания за изработка, монтаж, контрол и приемане на стоманени конструкции на сгради и строителни съоръжения, изпълнени на строителната площадка.

Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗУТ и отменя Правилата за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи, част "Сгради", раздел "Стоманени конструкции", утвърден със Заповед № 2904 от 1968 г., изм. и доп., 1978 г. и 1982 г. 

Съдържание:

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I Област на приложение. Общи изисквания
Раздел II Основни изисквания към проектната документация (спецификация). Методика за определяне клас на изпълнение. Контрол съобразно предписанията на инвестиционния проект
Раздел III Изисквания към производителя на стоманени елементи за строителни
конструкции, произведени в заводски условия
Раздел IV Допустими геометрични отклонения. Пробен монтаж и приемане на произведените в заводски условия елементи за строителни стоманени конструкции 


Глава втора ИЗРАБОТКА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
Раздел I Критерии към изпълнителя (монтажника) на стоманени конструкции по клас на изпълнение
Раздел II Входящ контрол 
Раздел III Маркиране и идентификация. Съхранение и складиране
Раздел IV Разкрой, огъване за променяне на формата, фасониране и пробиване на отвори
Раздел V Заваряване и контрол на заваряването
Раздел VI Пробен монтаж
Раздел VII Допустими геометрични отклонения при производство 
Раздел VIII Почистване на повърхността, грундиране, боядисване, маркиране, етикетиране и експедиция


Глава трета МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖНИ СРЕДСТВА. КРИТЕРИИ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (МОНТАЖНИКА) 
Раздел I Критерии към изпълнителя (монтажника) на стоманени конструкции по клас на изпълнение
Раздел II Строителна площадка. Документация за монтаж. Приемане и складиране 
Раздел III Метод за монтаж и безопасност при монтаж
Раздел I Геодезически измервания и контрол. Опори, анкерни болтове, лагери. Замонолитване 
Раздел V Инспекция, контрол и документиране на монтажа
Раздел VI Болтове и болтови съединения
Раздел VII Допустими геометрични отклонения при монтаж


Глава четвърта КОНТРОЛ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАБОТКАТА И МОНТАЖА.
ПРИЕМАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ 
Раздел I Контрол и документиране на изработката
Раздел II Контрол и документиране на монтажа. Приемане на стоманени конструкции 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

16,80 лв.
Опции за покупка
Продуктът е успешно добавен в количката
Цена: 16,80 лв.
Моля, изберете:
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!