СТРОИТЕЛЕН НАРЪЧНИК В ТАБЛИЦИ

Издателство СЕК
Автор: инж. Йордан Божков
Формат 14,5х21,0 cm; 584 стр.; 2006 г.; мека корица

Строителен наръчник в таблици е предвиден като инженерен помощник за всички, които се занимават със строителни дейности или обслужват, или контролират строителните дейности.

Наръчникът се различава значително от издаваните в България строителни наръчници с много неща, заимствани от европейската практика и с авторските разработки в помощ на практиката, като помагалата за съставяне на графици чрез таблиците за оптимални нормовремена, разходните коефициенти за съставяне на предварителни количествени сметки, процентните съотношения на видовете строителни и инсталационни работи.

 

                                                             

 

Съдържание:

 • Единици за измерване
 • Математика и механика
 • Важни числени величини
 • Степени, корени, логаритми и уравнения
 • Тригонометрия
 • Основни функции
 • Теореми и формули
 • Геометрия, геометрични построения
 • Лица на геометрични фигури
 • Обеми и повърхнини на геометрични тела
 • Център на тежестта на някои линии и плоски фигури
 • Сили, събиране на сили и равновесие на сили
 • Инерционни и съпротивителни моменти на равнинни фигури
 • Опорни реакции, максимални огъващи моменти и провисване на свободно лежащи и запънати греди
 • Чертежи и означения
 • Техническа документация на продуктите
 • Технически чертежи. Общи положения
 • Чертежи в строителството
 • Чертожни листове (формати)
 • Разполагане на чертежа и обясненията в чертожния формат
 • Сгъване на чертежи
 • Мерки, коти и надписи. Видове линии
 • Мащаби на строителните чертежи
 • Схематични означения на сгради и съоръжения в ситуационните чертежи
 • Означения за координиране елементите на сградите и съоръженията
 • Oзначения за строителни материали
 • Елементи на сградите
 • Отвори, прозорци, врати, рампи и стълби, прегради
 • Кабини и вградени шкафове
 • Санитарно-техническо и битово обзавеждане на сградите
 • Тръбопроводи
 • Арматура
 • Централно отопление
 • Обзавеждане на вътрешни водоснабдителни и канализационни системи
 • Вентилация
 • Елементи на стоманобетонни конструкции
 • Елементи на метални конструкции
 • Елементи на дървените конструкции
 • Човекът като изходна мярка
 • Буквени означения, индекси
 • Територии, площи, обеми и височини
 • Категоризация на населените места
 • Характер на застрояването
 • Устройство на озеленени територии
 • Устройство на жилищни територии
 • Необходими площи (терени) за застрояване
 • Разстояния за разполагане на сградите
 • Изисквания за отделно жилище в сградата
 • Стандарт за площи и обеми на сгради
 • Правила за изчисляване на обемите и площите
 • Необходими площи и височини
 • Технически спецификации и стандарти
 • Видове стандартизационни документи
 • Международни стандарти
 • Чуждестранни национални стандарти
 • Основни групи стандарти
 • Използвани стандарти в строителната практика
 • Инвестиционни проекти
 • Примерно описание на необходимите проектни части за строеж на сгради
 • Натоварвания и въздействия върху конструкции
 • Основни положения за проектиране на конструкциите
 • Kласификация на въздействията
 • Определяне на въздействията
 • Натоварвания от теглата на конструкциите
 • Примерни нормативни стойности на тегла и ъгли на естествения откос на строителни материали и
 • кладирани продукти
 • Експлоатационни натоварвания в сгради
 • Вертикални експлоатационни натоварвания в участъци с различно предназначение
 • Експлоатационно натоварване от вертолети
 • Натоварвания от сняг и вятър
 • Натоварвания по време на изпълнението на строежите
 • Топлосъхранение и енергийна ефективност
 • Пожарна безопасност на строежите
 • Основни правила на договарянето
 • Съдържание на един примерен договор
 • Оперативно ръководство на строежите
 • Подготовка на строителната площадка
 • Информационен лист за наблюдение на процеса “Подготовка на строителната площадка”
 • Информационен лист за изпълнение на мероприятията по ЗБУТ
 • Информационен лист за наблюдение на процеса “Откриване на строителна площадка”
 • Отчетност на строителната площадка
 • Съдържание на нормативно задължителната отчетност
 • Завършване на строежа
 • Информационен лист (контролен въпросник) за готовността на строежа за експлоатация
 • Еталонни строежи за ценообразуване
 • Таблици за средното процентно съотношение на видовете СМР при изпълнение на различни типове сгради по еталоните на СЕК
 • Характеристики на еталоните на СЕК
 • Размери на хонорарите за инвестиционен проект
 • Типова количествена сметка за различни видове сгради по еталоните на СЕК
 • Разходни норми
 • Строителни графици, функциите на графика в строителната дейност, подготовка за съставяне на графика при проектанта
 • Оптимални нормовремена при изпълнение на различни видове СМР
 • Бетоните в строителството, проектиране на бетона и стоманобетона
 • Армировка и армировъчни стомани, проектиране на армировката
 • Стомани и стоманени конструкции
 • Речник на термините, употребявани в нормативната уредба за строителство и в строителната практика
18,00 лв.
Опции за покупка
Продуктът е успешно добавен в количката
Цена: 18,00 лв.
Моля, изберете:
Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!