Политика за поверителност

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: ДАНИЕЛ СГ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121852370

Седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1680, ул. Искърски пролом № 8

Адрес за кореспонденция: гр. София, п. к. 1680, ул. Искърски пролом № 8

Телефон: 02 958 25 49

E-mail: mail@sek-bg.com

Уебсайт: www.sek-bg.com

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

ДАНИЕЛ СГ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

Данни, които събираме и обработваме:

ДАНИЕЛ СГ ООД  събира чрез страницата си books.sek-bg.com  следните лични данни от своите клиенти.:

 • Адрес на електронна поща  - необходим е за вход в потребителския ви профил, който Вие създавате в онлайн Строителна книжарница. На този адрес  получавате информация за статуса на всяка Ваша поръчка.
 • Име и фамилия - за да знаем към кого да изпратим заявените издания.
 • Телефон за контакт - необходим за връзка с Вас от наша страна и от страна на куриерската фирма.
 • Адрес за доставка – за да знаем къде да изпратим заявените издания.
 • IP адрес.
 • Данни за фактура – необходими са, ако клиентът желае да получи такъв документ. Тази информация не представлява лични данни.

С регистрацията на потребителски профил в нашата книжарница Вие се съгласявате с Общи условия за ползване на електронен магазин СТРОИТЕЛНА КНИЖАРНИЦА.

С натискането на бутон  ПОРЪЧАЙ Вие сключвате с нас Договор за продажба от разстояние и се съгласявате данните, които сте ни предоставили да бъдат обработени с цел осъществяване на доставка. Във връзка с това Вие се съгласявате част от Вашите данни да бъдат предоставени на съответната куриерска фирма. Това са данните: Име и фамилия, Адрес за доставка и телефонен номер.

Ще получавате за нас актуална информация само ако в потребителския си профил доброволно сте се абонирали за нашия бюлетин.

Обработката на вашите лични данни се извършва единствено от служители на ДАНИЕЛ СГ ООД, чиито непосредствени задължения са свързани с обработка и изпращане на поръчките. Достъпът до тази информация е защитен.

Данните, които събира ДАНИЕЛ СГ ООД се съхраняват в електронен вид и на хартиени копия  на бланките за постъпили поръчки.

Вашите лични данни се съхраняват до момента, в който не решите да премахнете профила си в Строителна книжарница.

Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни:

 • Право да бъдете информирани – тази политика за поверителност Ви информира за това, как обработваме вашата лична информация.
 • Право на достъп – ако желаете да имате достъп до личните данни, които ДАНИЕЛ СГ ООД съхранява за Вас, моля пишете на order@sek-bg.com.
 • Право на актуализиране - ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, можете да ни уведомите и да поискате от нас да я коригираме или допълним или да попълните и изпратите формата от Приложение 4 по-долу.
 • Право на заличаване - ако Вие искате да заличите Вашите лични данни, моля пишете на order@sek-bg.com или попълнете и изпратете формата от Приложение 2 по-долу. Ние ще закрием потребителския Ви профил и ще заличим Вашите лични данни от нашите информационни архиви.
 • Право на възражение - ако имате възражение относно начина, по който обработваме личните Ви данни, моля пишете на order@sek-bg.com. Отписването от нашия бюлетин можете да направите чрез бутон ОТПИШИ МЕ или се свържете с нас.
 • Право на оттегляне на съгласие - можете да оттеглите съгласието си да обработваме личните Ви данни по всяко време, моля пишете на order@sek-bg.com или попълнете и изпратете формата от Приложение 1 по-долу.

В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни - www.cpdp.bg

Седалище и адрес за кореспондениця: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 

Авторски права

Всички снимки, изображения, текстове, авторски и преводни статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство, за което на нарушителите ще се търси съдебна отговорност с всички предвидени от закона средства. Екипът на сайта може да отстъпва на ползвател изключително или неизключително право да ползва създадено от него произведение при определени условия и след сключването на договор за използуване на произведението, съгласно чл. 36 от ЗАПСП .

_____________________________________________________________


Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: ДАНИЕЛ СГ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121852370

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Искърски пролом № 8

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

_____________________________________________________________

 
Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: ДАНИЕЛ СГ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121852370

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Искърски пролом № 8

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

_____________________________________________________________

Приложение № 3 

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: ДАНИЕЛ СГ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121852370

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Искърски пролом № 8

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: .........................

Администратор – приемащ данните: .........................

 

Наименование: .........................

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): .........................

E-mail: .........................

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

_____________________________________________________________


Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: ДАНИЕЛ СГ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121852370

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Искърски пролом № 8

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

..................................................

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

..................................................

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg